1. Abans: Què vull trobar?

1.1. Què necessito?

Com que la navegació per aquesta xarxa s’ha convertit en una activitat absolutament integrada en el nostre dia a dia, tendim a menystenir la complexitat tecnològica i que hi ha darrere una simple cerca, i la fragilitat dels fonaments en què se sustenta.

Una descripció de les necessitats bàsiques per a realitzar una cerca podria ser:

  1. De la banda del maquinari (hardware), hem de tenir un dispositiu (ordinador personal, mòbil, tauleta…) amb capacitat d’establir una connexió (per cable o per via sense fil) a una xarxa (habitualment d’àrea local o LAN). Per a establir aquesta connexió, cal que una empresa proveïdora ens permeti connectar la nostra xarxa local a internet a través d’un encaminador (router).
  2. Pel que fa al programari (software), ens caldrà un programa navegador (Chrome, Explorer, Mozilla Firefox…), que és capaç de llegir la informació emmagatzemada als servidors d’internet i convertir el codi HTML en què està escrita en llenguatge verbal i visual comprensible per un ésser humà. El navegador ens permet accedir als cercadors (Google, Bing, cercadors especialitzats…) que ens ajudaran a arribar a la informació desitjada.
Figura 1. Elements necessaris per a realitzar una cerca.

Els elements de maquinari i programari ens han de permetre navegar de manera eficient per internet, però sembla clar que davant l’augment exponencial i constant d’informació allotjada en els servidors d’internet, caldrà saber quina és la informació que necessitem trobar, quin ús en farem (personal, acadèmic, empresarial, recerca bibliogràfica…) per tal de poder marcar uns objectius i estratègies que facin eficient la cerca.