1. Abans: Què vull trobar?

1.2. Objectius de la cerca

És important que abans d’iniciar una cerca definim els objectius. Tenir clar què volem i, encara més, per a què ho volem permetrà estalviar estones de navegació infructuosa i pot condicionar les eines i estratègies que farem servir en la cerca.

Per tant, serà essencial tenir clares les necessitats i l’ús que volem donar als resultats obtinguts.

Si la recerca és d’àmbit acadèmic, hem de recapitular quins conceptes previs tenim del tema al voltant del qual volem treballar. Una bona tria dels directoris i motors de cerca també serà essencial.