2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.2. I si no trobo el que vull cercar? Reajustament dels criteris

2.2.3. Cerques automatitzades

En situacions de cerca freqüent d’informació en àmbits temàtics determinats pot ser aconsellable ajudar l’usuari a la progressiva capacitació i especialització amb eines de cerca programables per a la realització de localitzacions en determinades fonts, o per a la detecció de canvis i actualitzacions en fonts informatives d’especial interès.

En aquesta tasca de seguiment i actualització informativa poden ser-nos útils tant els agents de cerca com els serveis d’alerta.

Agents de cerca

Són essencialment motors de cerca que operen des de l’ordinador de l’usuari i no des d’un servidor web, com fan la majoria dels que utilitzem directament a la xarxa.

Aquests cercadors d’escriptori indexen tota la informació de l’ordinador (document al disc dur local) però també l’historial i els marcadors dels navegadors instal·lats.

Copernic és un dels cercadors que podem instal·lar a l’ordinador (Windows) amb una versió gratuïta.

Els serveis d’alerta

Un cop localitzades les fonts d’informació d’especial interès, pot ser convenient no només conservar-ne l’adreça per a posteriorment localitzar-les immediatament, sinó també conèixer les actualitzacions i la nova informació que van incorporant sobre temes sobre els quals haurem de tornar a localitzar informació.

Podem automatitzar parcialment la revisió regular d’aquestes fonts d’informació utilitzant determinats serveis d’alerta d’actualitzacions com els que ofereixen:

Nom Funcionalitat
Google Alert Podem establir els paràmetres d’alerta i restringir-los a cercadors, notícies o altres informacions d’interès.
Talkwalker Alert Alternativa a Google Alert en què es poden configurar avisos sobre qualsevol tema que definim o bé sobre marques, personatges concrets, etc.
Website-Watcher Programari de pagament que detecta canvis a les pàgines webs definides i ressalta el canvis de text.
Visualping Permet monitorar una pàgina web i, quan hi ha algun canvi, envia una notificació al correu electrònic proporcionat.
Giga Alert Eina per monitorar pàgines web per paraules clau i detectar canvis que són notificats per correu electrònic.

A l’hora de fer servir els agents de cerca i serveis d’alerta, convé definir i aplicar criteris molt estrictes de concreció i discriminació d’objectius de cerca, a fi de gestionar només informació necessària i sostenible.