3. Després: Què en faig, de la informació?

3.2. Com utilitzo la informació seleccionada?

3.2.4. Drets d’autor i llicències d’ús

Com s’ha vist fins ara, els arxius (documents, imatges, idees, àudios, vídeos…) que estan disponibles a internet i a l’abast de qualsevol usuari, no impliqui, per defecte, que l’usuari tingui el dret d’usar-los i/o modificar-los. Només l’autor té potestat per a definir quin tipus de llicència vol aplicar a la seva obra i, per tant, decidir que se’n pot fer i que no.

Com es defineix al material Nocions de tecnologia digital, a l’apartat «Eines per generar continguts a la xarxa», subapartat «Drets d’ús de continguts a la xarxa», actualment podem trobar contingut amb diferents llicències d’ús. Per tant, abans d’utilitzar, modificar o distribuir qualsevol arxiu s’han de conèixer els drets d’autor i quina llicència d’ús té:

Nom Icona Descripció
Copyright Si no s’especifica res o bé trobem la marca registrada (©) vol dir que el contingut té tots els drets d’autor reservats i, per tant, no en tenim cap permís d’ús, modificació i reutilització sense una autorització de l’autor/a.
Domini públic Obres amb els drets d’autor expirats. A Espanya les obres passen a domini públic després de 70 anys de la mort del seu autor/a, com El Quijote de Cervantes.
Copyleft – Llicències Creative Commons Al contrari del Copyright, en què l’obra té tots els drets reservats, en les llicències Creative Commons l’autor o autora defineix algunes condicions perquè el seu contingut pugui ser utilitzat per terceres persones.

Aquest tipus d’obres segueixen tenint drets d’autor (com, per exemple, el de citació de l’autoria) però permeten la seva utilització seguint els paràmetres que defineixen en la llicència (figura 23).

Llicència GPL (Llicència Pública de GNU) En l’àmbit de la informàtica, Richard Stallman va crear la llicència GPL, utilitzada per al programari lliure i de codi obert, que permet als usuaris finals utilitzar, copiar, distribuir i modificar lliurement els programes informàtics. Cal aclarir que programari lliure no significa que no tingui drets d’autor, sinó que alguns drets es mantenen protegits i altres s’obren al públic, i permeten canvis i usos amb unes condicions estipulades, com, per exemple, que les versions modificades i usos posteriors del programari es mantinguin sota la mateixa llicència.
Figura 23. Diferents tipus de llicencia Creative Commons.

Una altra forma d’utilitzar imatges o vídeos sense vulnerar els drets de propietat intel·lectual dels autors i autores és utilitzar el codi d’inserció (embed) sempre que el lloc d’ús sigui en línia.

Consisteix a inserir una imatge, vídeo o àudio en el mateix espai web sense perdre l’enllaç al lloc original de publicació i respectant l’autoria original.

Si descarreguem un recurs multimèdia i es guarda en local i després es puja la imatge a un espai web (un blog, una wiki, una xarxa social, etc.) estem vulnerant els drets d’autor (si la llicència no especifica el contrari), encara que se citi la font d’origen.

A YouTube o Flickr i a altres plataformes es pot trobar el codi d’inserció que normalment s’ubica a l’espai de «Compartir». Cal seleccionar l’opció «Inserir» o «Codi Embed» i copiar el codi que ens proporciona l’aplicació al nostre lloc web.

Figura 24. Codi d’inserció d’un vídeo.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en algunes de les seves sentències, ha conclòs que inserir elements d’aquesta manera no suposa vulnerar el Copyright, mentre no es modifiqui el contingut original i no es publiqui davant d’un públic diferent del que ja està exposat.

Si en iniciar la cerca sabem que el contingut ha d’estar sota una llicència específica perquè és necessari publicar-lo, per exemple, estalviarem feina i temps si concretem la cerca a llicències més obertes. Hi ha cercadors que ens permeten concretar els resultats cercats per llicències d’ús:

  • En el cercador Google, a imatges, fent clic al botó d’«Eines» es poden filtrar els resultats obtinguts per a alguns tipus de llicència (figura 25).
  • A Flickr, algunes imatges estan disponibles amb llicència Creative Commons: https://www.flickr.com/creativecommons/
  • A Youtube, en fer la cerca, es poden filtrar els resultats amb llicència Creative Commons.
Figura 25. Filtre de cerca per drets d’ús

A més dels filtres disponibles en els cercadors, hi ha espais web que proporcionen recursos multimèdia amb llicències més obertes per tal de poder utilitzar el material. A continuació, fem una llista d’algunes d’aquestes pàgines:

Imatges So Vídeos
Freeimages

Openphoto

Unsplash

Wikipedia:Public domain image resources

Pixabay

Clip Art (dibuixos)

Iconmonstr (icones)

Freepik (icones i imatges vectorials)

Jamendo

Vimeo music store

Internet archive

Videvo

Vimeo Creative Commons