1. Abans: Què vull trobar?

1.3. Estratègies de cerca

L’enorme cabal d’informació present a la xarxa ens obliga a establir unes estratègies per a aconseguir els resultats més precisos i adequats a la nostra necessitat en el mínim de temps possible. Localitzar informació a internet demana unes competències que exigeixen ser metòdic, tenir sentit crític, ser hàbil en la resolució de problemes, posseir una bona competència lectora…

A continuació, esmentem algunes d’aquestes estratègies:

  • Tenir ben definit el nostre objectiu de cerca: què volem cercar, per a què ho necessitem, en quin format ens interessa, com contrastarem la informació…
  • Triar quin tipus de cercador és adequat a cada necessitat: Google pot ser un excel·lent cercador genèric, però si estic fent recerca bibliogràfica segur que un cercador més especialitzat com ISBN donarà més bons resultats.
  • Pensar unes quantes paraules clau que descriguin de manera precisa i, si pot ser, única l’objecte a cercar.
  • Escriure les paraules clau en una llengua majoritària a internet ampliarà el nombre de resultats. Si som competents en alguna d’aquestes llengües (anglès, castellà, francès…) podrem eixamplar l’àmbit de cerca.
  • Triar o discriminar canals i suports (text, imatge, vídeo, PDF…) ens acostarà al que realment volem trobar.
  • Usar connectors lògics entre els mots clau ens ajudarà a afinar els termes de la cerca. Alternativament, podem fer servir determinats símbols, que com les cometes o l’asterisc eliminaran resultats no desitjats, tal com s’explica en l’apartat “Connectors lògics”.

Les pàgines allotjades als servidors d’internet són reconegudes i indexades pels motors de cerca. Els cercadors més coneguts són Google, Bing, Yahoo!, DuckDuckGo… però n’hi ha molts més i poden resultar molt més potents que l’omnipresent Google.

Els cercadors s’activen quan escrivim les paraules clau en el quadre de diàleg del cercador. El secret per a fer una cerca eficient depèn d’escollir bé aquests termes clau i, d’aquesta manera, facilitar la feina al motor de cerca.