1. Abans: Què vull trobar?

1.7. On ho puc buscar?

1.7.1. Cercadors

Els motors de cerca o cercadors (Google, Bing, Yahoo!…) són l’eina més habitual per a cercar i localitzar informació. Quan escrivim una paraula que volem cercar, engeguem un procés en què centenars de milions d’interaccions virtuals s’activen per tal de trobar en dècimes de segon un resultat satisfactori. Darrere d’aquesta tecnologia hi ha tres processos:

  1. Petits programes informàtics (bots) fan un rastreig (crawling) constant de les pàgines web de la xarxa i segueixen els enllaços que troben.
  2. Durant el rastreig, el motor indexa, codifica i ordena els arxius trobats utilitzant les paraules clau. D’aquesta manera, la recerca es fa sobre material ordenat, cosa que en facilita en gran manera la localització ràpida.
  3. Els algoritmes dels motors ordenen les pàgines segons la seva rellevància (que ve determinada pel nombre de visites, la data de publicació, els enllaços de referència externa…) i mostren al capdamunt de la llista de resultats els que considera que són més importants. Els programadors de les pàgines web procuren sobretot que els seus llocs ocupin les primeres posicions per tal de tenir més visibilitat i presència. Aquesta interferència (sovint a canvi de diners) pot fer que els primers resultats no siguin sempre els més pertinents i els de més qualitat. Caldrà que no ens deixem portar només per l’ordre d’aparició i que contrastem la informació obtinguda amb altres resultats.