1. Abans: Què vull trobar?

1.7. On ho puc buscar?

1.7.3. Cercadors especialitzats

Els cercadors especialitzats (anomenats també “verticals”) permeten filtrar la recerca segons uns criteris específics. Per exemple, Google Acadèmic (Google Scholar, en anglès) mostra resultats provinents del món educatiu i acadèmic (habitualment articles i ressenyes en PDF). Això garanteix la qualitat i la pertinència de la informació trobada.

Figura 14. El cercador especialitzat Google Acadèmic.

L’avantatge dels cercadors verticals és que ofereixen uns resultats òptims perquè l’usuari ha triat prèviament un àmbit temàtic.