1. Abans: Què vull trobar?

1.7. On ho puc buscar?

1.7.4. Grups de debat i llistes de distribució

En alguns casos, ens pot ser útil fer una recerca en les aportacions fetes per aquestes comunitats d’experts perquè, si bé el nombre de participants no sol ser gaire gran, tenen a favor seu un ampli coneixement especialitzat del tema que ens interessa.