1. Abans: Què vull trobar?

1.7. On ho puc buscar?

1.7.5. Les bases de dades

Les bases de dades i els catàlegs de dades són una excel·lent font d’informació perquè l’entitat que les gestiona sol tenir garantia de qualitat i rigor acadèmic. Per a fer una cerca en una base de dades, cal tenir en compte que la informació es troba segmentada en diversos camps (que solen ser els mateixos en tota la base) i que podem filtrar la recerca a través d’aquests camps.

Algunes bases de dades especialitzades són Traces (literatura catalana), PubMed (medicina), Aranzadi (jurisprudència), WorldWide Science (ciència), Dialnet (recursos acadèmics), Academia (recursos acadèmics)… La majoria d’aquestes bases de dades demanen que els usuaris estiguin registrats i moltes són de pagament.

La biblioteca de la UOC dona accés a plataformes i bases de dades dels principals editors a les quals està subscrita, i que permeten la consulta d’articles, revistes, edicions preliminars, actes de congressos…

L’enllaç a aquestes bases de dades de recursos electrònics és http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/recursos-electronics i permet accedir a un ampli repertori de bases de dades en què cercar.

Figura 15. Biblioteca de la UOC – Recursos electrònics.