2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.1. Com selecciono i avaluo els resultats obtinguts

2.1.5. Objectius i a qui van dirigits els continguts

Un lloc explícitament comercial pot presentar tanta credibilitat com un d’universitari respecte dels continguts, sempre que manifesti obertament els seus objectius, caràcter i orientació, de manera que l’usuari tingui clar en tot moment a quina mena d’informació està accedint, quins són els seus objectius i quin és, per tant, el seu marc de credibilitat:

  • Acadèmic
  • Institucional
  • Informatius o divulgatius
  • Periodístic
  • Instructiu
  • Persuasius o amb un fi comercial
  • Entreteniment

Analitzar el propòsit de la pàgina web permet valorar si la informació s’aproxima als nostres objectius de cerca i definir el grau d’especialització dels continguts.

L’adreça URL de les pàgines web en certes ocasions és indicador del seu propòsit. Per exemple, «.edu» indica la seva vocació educativa. D’aquesta manera també podem conèixer quina és l’audiència o el públic objectiu de la pàgina web.

Lligat a l’objectiu, saber a qui es dirigeix el contingut de la pàgina seleccionada ajuda a avaluar si és apropiada als nostres interessos. Per exemple, si el contingut és divulgatiu per a un públic general (potser no serà un contingut apropiat si el nostre objectiu de cerca és d’investigació i/o acadèmic).