2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.1. Com selecciono i avaluo els resultats obtinguts

2.1.6. Objectivitat i precisió de la informació

Avaluar l’objectivitat o la validesa de la informació obtinguda es pot complicar en aquells temes en què no som experts o que desconeixem completament (els principals motius pels quals es fan cerques), però els punts següents ens poden ajudar a valorar aquest indicatiu:

  1. Les idees tenen sentit o connexió entre si o són contradictòries?
  2. L’autoria proporciona les fonts d’informació consultades i utilitzades, i es poden constatar i verificar. La citació explícita de l’origen de la informació és una garantia clara de credibilitat, en tant que ubica i situa els seus continguts i ens permet anar a la font original de la informació per a contrastar i ampliar dades. És aconsellable sotmetre a la revisió crítica i la verificació sistemàtica tots aquells continguts que localitzem si no aclareixen quina és la font originària d’informació.
  3. Existeixen comentaris o valoracions d’altres usuaris sobre la informació mostrada en què es reafirmen els continguts o bé, en canvi, en desacrediten el contingut?