2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.1. Com selecciono i avaluo els resultats obtinguts

2.1.7. Organització i estructuració de la informació

Un disseny acurat, l’ús adient d’elements d’usabilitat o una estructura de navegació ben definida i fàcil de seguir no determinen per si sols la credibilitat dels continguts, però solen ser un indicador que els responsables d’aquell espai web posen interès i mitjans a publicar-los a la xarxa, una actitud que podem estimar que estenen a la qualitat dels continguts.

En sentit contrari, una presentació descurada i caòtica no només no facilita la confiança en la font d’informació, sinó que, a més, des d’un punt de vista pràctic, la fa ineficient per a la localització de dades i documents.