2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.2. I si no trobo el que vull cercar? Reajustament dels criteris

2.2.1. Introducció

Si els resultats de la nostra cerca no són satisfactoris (tant per excés de resultats, cosa que en dificulta la selecció, com per resultats insuficients, o bé si no concorden amb els nostres objectius de cerca), cal revisar l’estratègia utilitzada i modificar alguns paràmetres de la cerca.

Si s’obtenen massa resultats, cal afinar la cerca utilitzant paraules o conceptes més específics. O bé buscar frases exactes fent servir les cometes o utilitzant els camps disponibles en les cerques avançades que es defineixen a continuació. Cal repassar els criteris de cerca definits per a concretar-los més i reduir els resultats obtinguts.

Si, en cas contrari, s’obtenen pocs resultats, cal repassar i comprovar que:

  • S’hagin utilitzat de forma correcta les paraules clau definides i no s’hagin comès errades ortogràfiques. Es cometen més errades d’aquest tipus quan s’usa un idioma diferent o bé no es fan servir les grafies correctament (“15M” o “15-M”).
  • Les paraules clau siguin les més adequades. Si es tracta d’un àmbit temàtic que desconeixem, és una errada freqüent no utilitzar la paraula més adient per a obtenir els resultats esperats.
  • La cerca no sigui massa específica i concreta, fent servir molts filtres. Per això, cal ampliar els conceptes per a ampliar els resultats.
  • S’utilitzi el motor de cerca o l’eina correcta.

Un procés de cerca d’informació a internet requereix temps. Moltes vegades els bons resultats no apareixen en la primera cerca, sinó que cal fer unes quantes cerques més modificant els paràmetres definits per a obtenir finalment el resultat esperat.

A més dels criteris de verificació de credibilitat relacionats amb les fonts d’informació, també podem aplicar algunes mesures directes sobre els continguts per a mirar de garantir-ne la fiabilitat.

La mesura més senzilla és intentar obtenir la mateixa informació a través de dos recorreguts de cerca, utilitzant instruments de localització diferents i consultant, per tant, almenys dues fonts informatives diferents. El contrast entre totes dues avalarà, o no, els resultats de la nostra cerca.