3. Després: Què en faig, de la informació?

3.2. Com utilitzo la informació seleccionada?

3.2.1. Introducció

El procés de cerca finalitza amb la selecció i emmagatzematge de les fonts localitzades que són del nostre interès. Tot i que a vegades les cerques tenen com a objectiu resoldre un dubte o consultar un contingut específic, en d’altres l’objectiu principal de la cerca és localitzar material gràfic, textual o audiovisual per a elaborar documents nous. Per exemple, s’ha fet una cerca per a escriure un article en una pàgina web, o bé es buscaven elements gràfics per a elaborar un cartell publicitari.