3. Després: Què en faig, de la informació?

3.2. Com utilitzo la informació seleccionada?

3.2.2. Plagi i còpia literal de continguts

El Gran diccionari de la Llengua Catalana defineix plagi com:

El fet de publicar o de donar per pròpia l’obra literària, científica o artística d’altri.

Part d’una obra d’altri inserida en la pròpia sense indicació de la font.

Gran diccionari de la Llengua Catalana

Per tant, la còpia literal de continguts o l’ús de contingut sense citar-ne l’origen, la font o l’autoria implica no complir la normativa de la propietat intel·lectual i les normes reguladores dels drets de l’autor.

Per internet, un gran volum d’informació i continguts circula lliurement i de forma pública perquè tothom hi tingui accés, però això no porta implícit l’ús lliure d’aquest contingut. Si fem una fotografia original i la pugem per exemple a Flickr, automàticament som propietaris i autors de la imatge, i ningú, sense permís previ, pot utilitzar-la, modificar-la o distribuir-la.

El desconeixement del concepte de plagi o de les lleis de propietat intel·lectual pot esdevenir delicte de forma inconscient o no intencionadament. A més, l’accés obert d’internet a informació i recursos de tota mena pot confondre l’usuari, ja que interpreta que en pot fer un ús lliure.

Per tant, una de les premisses bàsiques a l’hora d’utilitzar un recurs localitzat a la xarxa és que, si no s’especifica el contrari, el recurs té una autoria protegida i no podem reutilitzar-lo sense permís o bé sense citar-ne l’origen.

Es comet plagi si:

  • Utilitzem una fotografia per a la nostra web que s’ha localitzat per internet.
  • Utilitzem frases o expressions d’un autor (l’entrada d’un blog també té autoria, encara que no s’especifiqui) sense reconeixement o permís.
  • Si es copien i/o es reutilitzen imatges, àudios, vídeos, documents de text… amb drets d’autor.
  • No citar o fer la referència correctament.
  • No incloure cometes en les frases textuals d’un altre autor.

En definitiva, quan utilitzem idees o altres recursos que trobem i no se cita l’origen, s’interpreta que és contingut propi i, per tant, estem cometent plagi.

No podem qualificar de plagi els actes o idees considerades de coneixement general i públic d’un determinat àmbit, com, per exemple, la teoria de la relativitat d’Einstein, o bé, com és evident, els continguts o idees pròpies.